Urządzenia do głuszenia zwierząt KOMA

Urządzenia przeznaczone do przedubojowego ogłuszania zwierząt prądem elektrycznym o napięciu niższym niż 400 V i częstotliwości w przedziale 50÷2500 Hz spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.04.2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt (Dziennik Ustaw Nr 70 pozycja 643) oraz spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt.